EGY TALÁLT TÁRGY MEGTISZTÍTÁSA – TANDORI DEZSŐ VERSEI

Magvető Könyvkiadó (1973)

Ha egy út folytathatatlannak látszik, vagy talán az is, mi magunk változunk meg, hogy továbbléphessünk. Ha megelégeljük a „teljesítményt”, ha úgy érezzük, ránk kényszerítette magát csupán, kihasznált bennünket, nem biztos, hogy igazunk lesz; de életünk múlóbb szerves világa, amit helyette mindinkább vállalni kívánunk, új fájdalmasságot nyit ránk, mely szerényebb lehetőségeivel mintha hozzánk közelebb állna.

Így e könyv is legalább kétarcú. Minden túlfeszített érzés: tragikus vétség; egyik büntetése, hogy formáját tartjuk túlfeszítettnek, könnyedén elvitatgatván e „formától” javarészt mindazt az érzelmi hátteret, melyből kiválnia egyes-egyedül érdemes volt. De ki lenne olyan magabiztos, hogy önmaga iránt is kétségei ne támadnának? Így aztán, ha egy út folytathatatlannak látszik, vagy…