VALLATÓ – VÁLOGATOTT VERSEK

Európa Könyvkiadó (1969)

Válogatta Paulinyi Zoltán, fordította Boldog Balázs, Eörsi István, Hajnal Gábor, Kalász Márton, Kálnoky László, Keresztúry Dezső, Lator László, Orbán Ottó, Petra-Szabó Gizella, Szabó János, Tandori Dezső, Tellér Gyula.

Tizenhárom vers, négyszázharmincnégy sor versfordítás Tandori Dezső munkája.

Günter Grass, a kitűnő német regény- és drámaíró, az ismert szónok és politikus ezúttal verseivel – nagy tehetségű, izgalmas, eredeti hangú költőként – mutatkozik be a magyar közönségnek.

Grass lírája – a brechti hagyományokat követve – a mindennapok költészete. Jelentéktelen „semmiségekből”, szokványos élethelyzetekből indul ki; kedvelt élményforrásai: szekrényrendezés, kocsonyafőzés, egy elszakított játékbaba, egy lebombázott berlini tűzfal, egyszer a serpenyőbe rakott heringek, máskor a vonuló vadlibák… Az egyszerű dolgok mélyén azonban fogas kérdések, titokzatos problémák rejtőznek. Ezeket a titkokat fogja Grass vallatóra, tréfásan és komolyan, ártatlanul és ravaszul, gyermekdalocskákkal és bonyolult modern képekkel, remek költői érzékkel és lényegre tapintó hibátlan logikával. Arra törekszik, hogy rendet teremtsen a maga világában, vagy legalább is rámutasson a rend feltételeire.