A VÍZRE ÍRT NÉV

Liget Galéria (1996)

Bevezetés

1995 május 19-e és július 14-e között A vízre írt név címmel három egymást követő kiállítás keretében mutattuk be Tandori Dezső rajzait a liget Galériában. A rendezvény célja az volt, hogy megpróbálja áttekinteni és tagolni a költő több mint két évtizede folytatott képzőművészeti tevékenységének fókuszában álló grafikai munkáit.

E könyv állítása ugyan az, mint a kiállításoké, melyek anyagából a kötet képeit válogattuk: Tandori pályája legalább olyan releváns a 70-es, 80-as, 90-es évek képzőművészetének szempontjából, mint amennyire fontos fordulato(ka)t hozott költészete és szépprózája kortárs irodalmunk történetébe. Minden okunk megvan rá, hogy Tandori képzőművészeti és irodalmi tevékenységét éppen olyan egységesen szemléljük, mint ahogy azt tesszük Kassák Lajos, Kondor Béla, Erdély Miklós vagy Hajas Tibor életműve esetében.

Ezúton tartozom köszönetet mondani közönségünknek és kollégáimnak, akik észrevételeikkel, tanácsaikkal bíztató szavaikkal segítettek bennünket, illetve a szervezetek, intézmények, és azon – magát megnevezni nem kívánó – magánszemély nagyvonalú támogatásáért, akik lehetővé tették e kiadvány létrejöttét. Szeretnék köszönetet mondani munkatársaimnak – Babarczy Eszternek, Rozsnyai Krisztinának, Alexander Brody-nak, Nagy Máriának és Halas Istvánnak, valamint Hollós Jánosnak, James A. Tucker-nek és Halász Ivánnak – baráti önzetlenségükért és áldozatvállalásukért. Végül, de nem utolsó sorban szeretném megköszönni a szerzőnek és feleségének türelmüket és bizalmukat, s Tandori Dezsőnek külön is azt az örömöt és szellemi izgalmat, melyet számomra – s remélem másoknak is – e munka jelentett.

Budapest, 1995. július

Várnagy Tibor
a Liget Galéria vezetője

A kötetet szerkesztette, tervezte, fotózta, a kiállítást rendezte: Várnagy Tibor.