VIGYÁZZ MAGADRA, NE TÖRŐDJ VELEM

(Zrínyi Kiadó 1989)

A költő írja a kötetről: Most először, azt hiszem, kellően feszes (vagy éppen, kellően tágas) válogatásban egymás mellett mintegy „három vers-évtized”: a Töredék Hamletnek első évszáma ugyanis 1959 még. Az arányosság kedvéért szinte minden kötetemből szerepelnek itt versek, képversek; kivételt csak a gyermekverskönyvek némelyike képez, valamint A becsomagolt vízpart, mely ha bizonyos szempont szerint is, eleve válogatás volt, s A megnyerhető veszteség, melynek megkötése épp általam, hogy darabjai mintegy kiragadhatatlanok, egymásra épülnek. A kötet összeállításakor 1987 áprilisában írt még további verseket pedig, mintha függelékként illesztettem volna az előzőekhez. Megismétlem, egymás társaságában láthatja most, ki-ki kedvére, vagy további házi válogatásra, mindannak „hírét-jelét”, amit a nevemmel „versesen”, „képversesen” előmutathatok.

Gondolom, ennek a könyvnek most így saját szerkezete ugyanúgy van, vagy kellene, hogy legyen, amiképpen gyűjtemény, kis raktár stb. is. Kitetszik, talán, miféle mozzanatok, motívumok stb. készítették elő egymást, hogyan őrződött „ugyanaz” merő más látszatokon át, s nem szükséges az „azonnali találat igényű”, nem hagyományos verseket említenem csak. A változatszerű kötetcímért pedig egyik Mesteremet, Jékely Zoltánt ide nem is foglalható nagy köszönet érzet. Ám itt más újabb, a versek sorából talán kivilágló sorolásba kezdhetnék…

Tandori Dezső

A borító Szemethy Imre munkája