SZELLEM ÉS FÉLÁLOM

Tiszatáj Könyvek (2013)

Két lap az élet

„Tudtam, nem tudtam – de semmiképp sem tudatosan! – mindent egy lapra, két lapra tettem fel. A költészet és a próza két lapjára.” Tandori érdeklődésének, gondolkodásának középpontjában ezúttal a kötetben szent költészetként és szent prózaként is emlegetett irodalom áll. Mielőtt azonban mindezért a mesterség gondjaira reflektáló műhelynaplót vagy az íróság tapasztalatvilágát összegző vallomást várnánk a szerzőtől, nem árt figyelmeztetnünk magunkat arra, hogy Tandori – mint mindenről – az irodalomtól való távolságát is állandó kételyek közt újítja meg és tetézi további képzet-kilométerekkel. Újabb pályaszakaszának fordulatait már régebb óta nem annyira új témák és események felmerülése jelzi, hanem – paradox módon – valamiféle, csak rá és munkájára jellemző állandóság fenntartása. Ha híreket szeretnénk háza tájáról megosztani, valahogy így szólhatnánk: Tandori nagyszerűen halad a Zenón-féle haladás lehetetlenség tételének bizonyításával. Vagy hogy Wittgenstein elkötelező, Tractatus-beli tanácsának megfelelve, amiről nem beszélhet, arról – úgy tűnik, mind a többiről – műveiben hallgat. Előttünk beszédesen. Versben, prózában, két lapon, egy életen át.

A borító a szerző rajzának felhasználásával készült, kötetterv: Annus Gábor.