THOMAS MANN MŰVEI 10. VÁLOGATOTT TANULMÁNYOK I.

Magyar Helikon (1970)

A Bernard Shaw című tanulmány fordítása – tizenhárom oldal – Tandori Dezső munkája.

THOMAS MANN MŰVEI 11. VÁLOGATOTT TANULMÁNYOK II.

Magyar Helikon 1970., a felsorolt tizenhárom tanulmány – hetvenkilenc oldal – Tandori Dezső fordítása.

 • Bilse és én
 • A bonni Irodalomtörténeti Társaságnak
 • „A tükörben”
 • A „Fiorenzá”-ról
 • Édes álom
 • A „Királyi fenség”-ről
 • Gyermekjátékok
 • Előszó egy albumhoz
 • Ének a kisgyermekről
 • Ünnepi beszéd az ötvenedik születésnap alkalmából
 • Zűrzavar és kora bánat
 • A „Buddenbrook ház” egy fejezetéhez
 • Megjegyzések „A kiválasztott”-hoz     

Válogatta-szerkesztette Ferencz Győző. Hat vers – háromszáznyolcvanegy sor – Tandori Dezső versfordítása.

William Butler Yeats (1865-1939) Nobel-díjas ír költő úgy hozta létre a huszadik századi líra egyik legnagyobb életművét, hogy látszólag a modernista mozgalmak ellenében haladt. Fiatal éveiben alkotó energiáit a modern ír nemzettudat megteremtésének szolgálatába állította. A kelta újjáéledés szellemébe ír tündérmeséket gyűjtött, barátaival megalapította az ír nemzeti színjátszást, verseit az ír mitológiai és népköltészeti hagyományokra építette. Noha aktuálpolitikai verset alig írt, útja törvényszerűen vezetett oda, hogy az Ír Szabadállam megalakulása után szenátor lett a dublini parlamentben.

Ezzel párhuzamosan mélyen érdeklődött a kor divatos eszméi iránt, és tagja volt több teozófiai társaságnak. Már fiatalon felismerte, hogy ha nagyszabású életművet kíván alkotni, akkor egységbe kell foglalnia gondolatait. Saját kozmológiai rendszert és létmodellt dolgozott ki – e tekintetben Miltonra és Blake-re emlékeztet. Ám ahogy rendszere mind bonyolultabbá vált, hangja úgy lett egyre közvetlenebb, érdesebb és egyszerűbb. Elvont létmodelljét mindig konkrét, személyes, gyakran életrajzi tapasztalataira alkalmazta: így teremtette meg azt a költészetet, amely a végső dolgokról a személyes hang hitelével beszél.

Yeats elsősorban korai verseivel hatott a magyar költőkre: Babits, Kosztolányi ezekből fordított le néhányat, később pedig Szabó Lőrincz és Vas István is. 1960-ban megjelent válogatott verseskötetében már érett lírájának összetettebb hangja is megszólalt, a magyar irodalomban mégsem vert erős visszhangot. A Lyra Mundi sorozat kötete teljesen új válogatás, amelyben Yeats számos jelentős verse most jelenik meg először magyarul, több verse pedig új fordításban olvasható. A versek gazdag életrajzi, történelmi és mitológiai utalásrendszerében jegyzetek segítik az eligazodást.